กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านนากลาง

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่อยู่: 29 หมู่ 7 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์: 08-1947-4727
โทรสาร: 0-3826-3613

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเครื่องจักสานจากมือ