วีบี โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภาคใต้


ที่อยู่: 246 หมู่ 6 ถนนหนองหงส์ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 0-7530-2145-8
โทรสาร: 0-7530-2149

สินค้าและบริการ

มีห้องพักบริการ 51 ห้อง...