บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ขายรถยนต์ใหม่

ที่อยู่: สาขากาฬสินธุ์ 211 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์: 0-4382-1111
โทรสาร: 0-4382-1912
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30