โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 201 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม 10150
โทรศัพท์: 0-2496-8322
โทรสาร: 0-2496-8323
อีเมล: sk_thonburi@hotmail.com
เว็บไซต์: www.sk-thonburi.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม 1 - ม 6...