บริษัท มั่นดี โอโตเซลส์ กาฬสินธุ์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ขายและรับซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

ที่อยู่: 99/5 ถนนบายพาส-สงเปือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์: 0-4360-0211-2
โทรสาร: 0-4381-3334

สินค้าและบริการ

ซื้อขาย-แลกเปลี่ยนรถยนต์มือหนี่ง ,มือสอง , บริการเคลม ...