มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1061 ซอย 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม 10600
โทรศัพท์: 0-2473-7000
เว็บไซต์: www.bsru.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

มหาวิทยาลัยรัฐบาล