มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: สนง กทม 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ซอย 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2679-0038
เว็บไซต์: www.mfu.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

มหาวิทยาลัยรัฐบาล