วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่ :
507/2 ซอยสวนพลู ถนนสาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์ :
0-2287-5054
แฟกซ์ :
0-2286-9713
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

รายละเอียด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,แผนกอาหารและโภชนาการ,แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย,แผนกวิการโรงแรม,แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์,แผนกวิชาบัญชี,แผนกวิชาการขาย