วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่: 507/2 ซอยสวนพลู ถนนสาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2287-5054
โทรสาร: 0-2286-9713
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,แผนกอาหารและโภชนาการ,แผนกผ้าและเครื่อง...