โรงเรียน นิธิปริญญา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 700 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2245-4488
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1-ป 6 ...