โรงพยาบาล กรุงเทพอุดร

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4234-3111
โทรสาร: 0-4234-3065-6

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาล(รัฐบาล)