ศูนย์หนังสือจุฬา

หมวดหมู่ : ผู้จัดจำหน่ายหนังสือนิตยสาร

ที่อยู่: 169 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 0-3839-4855-9
โทรสาร: 0-3839-3239
อีเมล: customer@cubook.chula.ac.th
เว็บไซต์: www.chulabook.com

สินค้าและบริการ

จำหน่ายหนังสือไทยและต่างประเทศ, เทปคลาสเซ็ต, ซอฟต์แวร์ ซีดีรอม VCD-DVD ผู้แต่ง ...