สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1635 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2211-2052
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00