บริษัท แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานจัดหางาน

ที่อยู่: สาขาหาดใหญ่ 71 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7446-5124-5
โทรสาร: 0-7446-5126
เว็บไซต์: www.manpower.th.com

สินค้าและบริการ

บริการทางด้านจัดหาบุคลากร