บริษัท แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานจัดหางาน

ที่อยู่
สาขาหาดใหญ่ 71 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
0-7446-5124-5
0-7446-5126
www.manpower.th.com

สินค้าและบริการ

บริการทางด้านจัดหาบุคลากร...