บริษัท แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานจัดหางาน

ที่อยู่ :
สาขาหาดใหญ่ 71 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ :
0-7446-5124-5
แฟกซ์ :
0-7446-5126
เว็บไซต์ :
www.manpower.th.com

รายละเอียด

บริการทางด้านจัดหาบุคลากร