ธนาคารออมสิน สาขา สี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 166-166/1 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์: 0-4351-4163
โทรสาร: 0-4351-4159
เว็บไซต์: www.gsb.or.th