บริษัท ไทวัสดุ จำกัด

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่: 1119 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมืองสายเอเซีย ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7480-0400
โทรสาร: 0-7480-0401
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 07:30-20:00