โปลีเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่: 299/1 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: 0-3894-2108-9
อีเมล: polyrayong24@ hotmail.com
เว็บไซต์: www.polyrayong.ac.th

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ ปวช.-ปวส