โปลีเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่ :
299/1 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ :
0-3894-2108-9
อีเมล :
polyrayong24@ hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.polyrayong.ac.th

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ ปวช.-ปวส