โรงเรียน ประภัสสรคุณธรรม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 99/99 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: 0-3802-1763-4
โทรสาร: 0-3802-1765
เว็บไซต์: www.pskschool.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ...