ไหมไทย คาราโอเกะ เลาจน์

หมวดหมู่ : สถานที่บันเทิง

ที่อยู่: 315/7 โรงแรมวัฒนาพาร์ค ถนนห้วยยอด ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์: 0-7521-6216
โทรสาร: 0-7521-6111
อีเมล: wattanaparkhotel@yahoo.com
เว็บไซต์: www.wattanaparkhotel.com

สินค้าและบริการ

เล้าจ์