อุบลเกษตรพลังงาน

หมวดหมู่ : แป้งมัน

ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านหนองแปน ถนนนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-4540-9095-6
---

สินค้าและบริการ

ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป...