อุบลเกษตรพลังงาน

หมวดหมู่ : แป้งมัน

ที่อยู่: หมู่ 9 บ้านหนองแปน ถนนนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์: 0-4540-9095-6

สินค้าและบริการ

ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป