อุบลเกษตรพลังงาน

หมวดหมู่ : แป้งมัน

ที่อยู่: หมู่ 9 บ้านหนองแปน ถนนนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4540-9095-6