โรงเรียน ธนวรรณ กวดวิชา

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ :
220 หมู่ 8 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ :
0-3238-9659
อีเมล :
T.W.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.drpong.com

รายละเอียด

กวดวิชาตั้งแต่ ม.1-ม.6 หลักสูตรเตรียมทหารและหลักศูตรทั่วไป (กวดวิชาเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร อ.ป๋อง)