บริษัท พรหมพันธุ์ ดิสทริบิ้วชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : ขายปลีกปุ๋ย

ที่อยู่: 183 หมู่ 4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4337-0733
โทรสาร: 0-4337-0735