เมาท์เท่น คลิก เวลเนสส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภาคเหนือ

ที่อยู่: 999 หมู่ 3 บ้านป่าจี้ ถนนคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 0-5311-1424
โทรสาร: 0-5311-1372
อีเมล: rsvn@mountaincreekresortchiangmai.com
เว็บไซต์: www.mountaincreekresortchiangmai.com

สินค้าและบริการ

บริการห้องพักจำนวน 53 ห้อง