โรงเรียน ใบบุญป่าซาง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 84/2 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์: 0-5355-7500
อีเมล: baiboonpasang@hotmail.com
เว็บไซต์: www.baiboonpasang.com

สินค้าและบริการ

โรงเรียนปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ...