โรงเรียน ใบบุญป่าซาง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
84/2 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ :
0-5355-7500
อีเมล :
baiboonpasang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.baiboonpasang.com

รายละเอียด

โรงเรียนปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6