ศาลาแดง ซอย 1 ทันตกรรม

หมวดหมู่ : ทันตแพทย์

ที่อยู่: 23/13-4 อาคารวายเจเอ ซอยศาลาแดง 1 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2236-5299
โทรสาร: 0-2636-3081
อีเมล: SDCdentube@gmail.com
เว็บไซต์: www.SDCdentist.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 09:00-19:00

สินค้าและบริการ

เป็นสถานพยาบาลทันตกรรมคุณภาพที่เน้นการให้บริการทางด้านทันตกรรมครบวงจรทุกสาขาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...