สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240
โทรศัพท์: 0-2734-9022-3
โทรสาร: 0-2734-9021
อีเมล: suchit@set.or.th
เว็บไซต์: http://tla.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00