บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่ :
สนง ใหญ่ 140 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ :
0-3527-7000
เว็บไซต์ :
www.wdc.com

รายละเอียด

ฮาร์ดดิสก์