บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่: สนง ใหญ่ 140 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 0-3527-7000
เว็บไซต์: www.wdc.com

สินค้าและบริการ

ฮาร์ดดิสก์