โรงเรียน วิมานทิพย์ อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 239 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์: 0-5331-1120
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนอนุบาลเอกชน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 - ป.6 ...