จันทรเกษมปาร์ค โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2541-7333
โทรสาร: 0-2541-7334
อีเมล: chanpark@chandra.ac.th
เว็บไซต์: www.chandra.ac.th
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

เป็นโรงแรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจันทรเกษม มีห้องพักบริการจำนวน 40 ห้อง ...