โรงเรียน พิชญ์วิทยา กวดวิชา

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่: 35 อาคารวรรณสรณ์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2306-0871-2
โทรสาร: 0-2306-0873
อีเมล: biobeam@live.com
เว็บไซต์: www.bio-beam-center.com

สินค้าและบริการ

โรงเรียนกวดวิชาชีววิทยา