กรมส่งเสริมการส่งออกมาเลเซีย

หมวดหมู่ : สถานเอกอัครราชทูต สถานทูตและสถานกงสุล

ที่อยู่ :
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์ :
0-2677-7397
อีเมล :
bangkok.jiravattana@matrade.gov.my
เว็บไซต์ :
www.matrade.gov.my