กรมส่งเสริมการส่งออกมาเลเซีย

หมวดหมู่ : สถานเอกอัครราชทูต สถานทูตและสถานกงสุล

ที่อยู่: อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2677-7397
อีเมล: bangkok.jiravattana@matrade.gov.my
เว็บไซต์: www.matrade.gov.my