บริษัท ปาล์มออยล์เอ็นเนอร์ยี่อินดัสทรี จำกัด

หมวดหมู่ : น้ำมันพืช

ที่อยู่
77/63 สินสาธรทาวเวอร์ ถนนแขวงคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-2440-0044
---
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช...

ตราสินค้า : แวว