วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่ :
ตำบลสบป่อง อำเภอกิ่ง อ. ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
โทรศัพท์ :
0-5361-7164
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนระดับอนุปริญญา