โรงเรียน แม่ออนวิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 109 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์: 0-5385-9406
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ...