บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่ : ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์


ที่อยู่: 789 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3531-4223
โทรสาร: 0-3531-4388
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

ผลิตโรงแร่Related Business Listings