เอส บี ขนส่ง

หมวดหมู่ : บริการขนส่งด่วน

ที่อยู่: สาขาเชียงใหม่ 74 กาดทรัพย์ทองคำ ถนนซุปเปอร์ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1605-8631