บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์

ที่อยู่: 12-12/2 ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3524-4121
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

อุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารแปรรูป