บริษัท รุ่งอนันต์ทัวร์ จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานท่องเที่ยว

ที่อยู่: 100/17 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5326-1146
โทรสาร: 0-5385-4098
อีเมล: roonganantour@gmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

บริการนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ