บริษัท บารมี เม็ททอลชีท โปรดักท์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาทำหลังคา

ที่อยู่: 4/8 หมู่ 9 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์: 0-5669-2228
โทรสาร: 0-5669-2366