โรงพยาบาล รามาธิบดี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
270 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2201-1000
อีเมล :
rawww@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ :
http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30, ฉุกเฉิน

รายละเอียด

โรงพยาบาลรัฐบาล