โรงพยาบาล รามาธิบดี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 270 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1000
อีเมล: rawww@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30, ฉุกเฉิน

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล