โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 171 อาคารคุ้มเกล้า ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220
โทรศัพท์: 0-2534-7000
โทรสาร: 0-2523-8873
เว็บไซต์: www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00, เฉพาะฉุกเฉิน

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล