สวนส้มเจริญจิตต์

หมวดหมู่ : ผู้ปลูกและส่งผลไม้และผัก

ที่อยู่: 88 ซอย 8 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์: 08-6286-2016
โทรสาร: 0-7323-0146
อีเมล: orangebt@hotmail.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายส้มโชกุนเบตง,จำหน่ายกิ่งพันธ์ส้มโชกุน,กิ่งพันธ์ลำไยพวงทอง ...