โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2468-0116
---
www.pinklao.go.th
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล...