ดีดี โฮมไลท์

หมวดหมู่ : ขายปลีกโคมไฟ

ที่อยู่: 29/27 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 0-7542-4268-9
โทรสาร: 0-7542-0653
อีเมล: dd_homelight@hotmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00, เสาร์ เวลา 08:00-18:00