สำนักงาน เทศบาลตำบลวัดประดู่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 150 หมู่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7720-0175