สำนักงาน เทศบาลตำบลวัดประดู่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
150 หมู่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ :
0-7720-0175