โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมิ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม 10530
โทรศัพท์: 0-2988-4100-1
เว็บไซต์: www.vkrhosp.go.th
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล บริการคลีนิกนอกเวลาราชการ 06.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. และ 16.00-20.00 น. วันหยุดรา...