ไทยมาสเตอร์ กรุ๊ป

หมวดหมู่ : วัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติก

ที่อยู่: 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2673-9809-15
โทรสาร: 0-2673-9170
เว็บไซต์: www.thaimastergroup.com

สินค้าและบริการ

ผลิจ-จำหน่าย Master batch ในอุตสาหกรรมพลาสติก ทุกชนิด ...