บริษัท ต้นน้ำ แอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หมวดหมู่ : คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่

ที่อยู่: 119/8 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3839-8107
อีเมล: tonnumair@hotmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-19:00, เสาร์ เวลา 08:00-19:00, อาทิตย์ เวลา 12:00-17:30