บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด

หมวดหมู่ : โฟมพลาสติก

ที่อยู่
10 Maptaphut Sub Dist ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-3868-3393-7
---
www.chemicals.scg.co.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

สินค้าและบริการ

ผลิตเม็ดพลาสติก...