สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภาคตะวันออก

ที่อยู่: 422 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 0-3881-0541

สินค้าและบริการ

โรงแรมที่พัก และจัดงานสัมมนา