สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภาคตะวันออก

ที่อยู่
422 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-3881-0541
---

สินค้าและบริการ

โรงแรมที่พัก และจัดงานสัมมนา...