มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4322-2959-61
โทรสาร: 0-4322-6823
อีเมล: register@neu.ac.th
เว็บไซต์: www.regis.neu.ac.th