มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
0-4322-2959-61
แฟกซ์ :
0-4322-6823
อีเมล :
register@neu.ac.th
เว็บไซต์ :
www.regis.neu.ac.th