มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
0-4322-2959-61
0-4322-6823
register@neu.ac.th
www.regis.neu.ac.th

สินค้าและบริการ

...